وبلاگ از همه چیز

فرامن = فراتر از من

وبلاگ از همه چیز

فرامن = فراتر از من

احسان پویا
متولد 1368 اصفهان
در حال تحصیل در رشته ی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد لنجان
دیپلم ریاضی در دبیرستان امام محمد باقر زرینشهر